Business

Khi nào một thương hiệu thời trang sẵn sàng bước vào Metaverse?

Tuần lễ thời trang Metaverse hứa hẹn cơ hội để các thương hiệu thể hiện khả năng của thời trang kỹ thuật số và thoát khỏi những ràng buộc của thế giới vật lý. Tuy nhiên, thực tế áp dụng đang mở ra những trải nghiệm và bài học để thời trang tìm cách thích nghi trước khi chinh phục thành công tầm nhìn này.

person human advertisement billboard stage
Tommy Hilfiger tại Tuần lễ thời trang Metaverse. Ảnh: Marc Bain

Recommended posts for you