Business

Bạn ở đâu trong #CinemagicContest: Vòng lặp của thời trang, bước tiến của công nghệ

Thời trang là một ngành công nghiệp đặc thù mà sự phát triển của nó phản ánh rõ ràng hơn cả những thay đổi của xã hội hiện đại. Thời trang hiện tại chắc chắn gắn liền với sự phát triển của công nghệ 4.0.
dance pose leisure activities person human

Tags

Recommended posts for you