Business

Xưa và Nay: Sở thích xa xỉ của Millennials đã phát triển theo thời gian như thế nào?

Thị trường xa xỉ, biểu tượng của sự sang trọng và địa vị, đã chứng kiến ​​sự chuyển đổi sâu sắc trong vài thập kỷ qua. Sự phát triển này đặc biệt rõ ràng trong sự thay đổi sở thích của phân khúc người tiêu dùng quan trọng: Millennials. Khi thế hệ này già đi, tác động của họ đối với bối cảnh xa xỉ mang lại những hiểu biết sâu sắc vô giá cho các thương hiệu, chuyên gia tiếp thị và nhà nghiên cứu tâm lý.  

Recommended posts for you