Dictionary

L'Dictionary: [Vanilla Girl] - Que kem ngọt ngào

Nhắc đến Vanilla Girl ("Cô gái Vanilla"), trong đầu chúng ta hẳn đã hình dung ngay đến những hũ kem ngọt ngào và vải dệt kim ấm cúng.

tree fork portrait person face head collage coat vegetation outdoors

Recommended posts for you