Dictionary

L'Dictionary: [Greenwashing] – Tẩy xanh trong thời trang

Greenwashing là hiện tượng phổ biến ngày càng phổ biến của một số lĩnh vực, trong đó có thời trang. Hãy cùng tìm hiểu về ý nghĩa cụm từ này, cũng như những cách nhận biết một thương hiệu có hành vi greenwashing.
person human clothing apparel female

Tags

Recommended posts for you