Dictionary

L’Dictionary: [Alta Moda, Alta Sartoria và Alta Gioielleria] – Thời trang xa xỉ nước Ý

Tách mình ra khỏi khuôn khổ thời trang Pháp, Alta Moda, Alta Sartoria và Alta Gioielleria là những định nghĩa dành riêng cho người Ý và di sản thời trang cũng như nghệ thuật đến từ chính quốc gia giàu truyền thống văn hóa này.

Recommended posts for you