Dictionary

L’Dictionary: [Avant-Garde] – Từ trào lưu Nhật Bản đến vị trí tiên phong trong thời trang

Có thể bạn đã rất quen thuộc với cụm từ “Avant-Garde” khi bàn về thời trang. Tuy nhiên, bên cạnh ngành công nghiệp hào hoa, “tiên phong” cũng là một khái niệm rất quan trọng trong nghệ thuật nói chung.

person human stage fashion crowd

Recommended posts for you