Dictionary

L’Dictionary: [Bootleg] – Vay mượn ý tưởng

Giống với hàng nhái, hàng fake, bootleg cũng là một thuật ngữ chỉ sự trùng lặp một cách cố ý. Đối với thiết kế thời trang, đây là một thuật ngữ lạ nhưng chắc chắn không hề mới, đặc biệt là với các tín đồ streetwear.
clothing apparel shoe footwear person human sleeve

Recommended posts for you