Dictionary

L’Dictionary: [Capsule collection] – Bộ sưu tập tinh giản

Capsule collection là bộ sưu tập được chọn lọc, thường bao gồm sản phẩm phiên bản giới hạn, cô đọng những tinh hoa thuộc tầm nhìn nhà thiết kế, vượt qua xu hướng nhất thời của các mùa.

Tags

Recommended posts for you