Dictionary

L'Dictionary: [Deadstock]- Vải thừa là gì và chúng có thực sự bền vững?

Deadstock hay “vải thừa” đang được cho là giải pháp thay thế bền vững cho nguyên liệu thô trong ngành thời trang.

person fashion blanket clothing coat

Recommended posts for you