Dictionary

L'Dictionary: [Dollcore] - Không chỉ là màu hồng Barbie lộng lẫy

Thay vì gam màu hồng và vẻ nữ tính lộng lẫy, Dollcore mang đến sự nhẹ nhàng, đằm thắm trong diện mạo. Không phải Barbie, mà là búp bê bằng sứ.

fashion lady person clothing dress formal wear

Recommended posts for you