Dictionary

L’Dictionary: [Fashion Buyer] – Người thu mua thời trang

Nhìn vào những cửa hàng đa thương hiệu hoạt động trong nước như The Hype Collector hay Labels, bạn có bao giờ thắc mắc về nguồn hàng, vì sao những mặt hàng và những thương hiệu nhất định luôn có mặt và ai là người đã thực hiện lựa chọn cũng như bày bán những sản phẩm đó? Chắc hẳn, để mang lại doanh thu, hệ thống những items trong một cửa hàng không bao giờ được lựa chọn một cách ngẫu nhiên.
furniture indoors room clothing apparel closet dressing room person human

Recommended posts for you