Dictionary

L’Dictionary: [Fashion Editorial] – Bộ ảnh thời trang hay Bài viết thời trang?

Thời trang bao gồm hàng ngàn lĩnh vực liên quan, các định nghĩa và cách thức tiếp thị khách hàng. Tồn tại như một di sản văn hoá, một trong những hình thức hiệu quả nhất để thời trang có thể giao tiếp với số đông chính là sử dụng hình ảnh.
person human tripod

Recommended posts for you