Dictionary

L'DICTIONARY: [Gender Fluid Fashion] – Thời trang linh hoạt giới

Thời trang linh hoạt giới được định nghĩa là phong cách ăn mặc và thể hiện bản thân mà không chịu ảnh hưởng bởi những quy chuẩn xã hội thông thường hay giới tính tự nhiên. Đối với giới mộ điệu nói chung, cụm từ “thời trang linh hoạt giới tính” rất hay bị nhầm lẫn với cụm từ “thời trang trung tính”.
clothing apparel evening dress fashion robe gown person human back

Recommended posts for you