Dictionary

L’Dictionary: [Immersive Art] – Khán giả "tham gia" vào nghệ thuật đến mức nào?

Nếu may mắn (hoặc không), khi lướt web trong khoảng 2-3 năm gần đây, bạn đã nhìn thấy vài bài viết về immersive art dưới dạng triển lãm tương tác đa giác quan về danh họa Vincent van Gogh.

lighting floor person art modern art urban indoors
"Imagine Van Gogh", thực hiện bởi Annabelle Mauger và Julien Baron

Recommended posts for you