Dictionary

L'Dictionary: [Sardinecore] - Xu hướng độc đáo lấy cảm hứng từ cá mòi

Nhờ mạng xã hội, những con cá cay nồng đang có khoảnh khắc vô cùng thời thượng khi xuất hiện trên vải, cốc và thậm chí truyền cảm hứng cho chiếc “It-bag” trị giá 3.000 bảng Anh

face happy head person smile clothing sleeve adult female woman

Recommended posts for you