Dictionary

L’Dictionary: [Tracksuit] – Bộ đồ thường ngày, biểu tượng Hip-Hop hay ngôi sao màn bạc

Một bộ tracksuit đơn giản có lẽ đang mang nhiều ý nghĩa hơn bạn nghĩ, về văn hoá, âm nhạc, đặc biệt là hip-hop và điện ảnh.

person human sunglasses accessories accessory clothing apparel

Tags

Recommended posts for you