Dictionary

L’Dictionary: [Transparent Fashion Brand] – Thương hiệu thời trang minh bạch

Với một ngành công nghiệp bị chỉ trích liên tục vì những vấn đề môi trường, nhân quyền và lao động, những thương hiệu thời trang “transparent” xuất hiện như một biện pháp xoa dịu dư luận, cung cấp hình ảnh về một thương hiệu thời trang trung thực với khách hàng.
person human clothing apparel shop shoe footwear boutique

Recommended posts for you