Dictionary

L’Dictionary: [Zine] - Tiếng nói độc lập và hành trình tìm tự do của người nghệ sĩ

Trong thế giới thừa mứa nội dung, không có gì lạ khi nghệ sĩ lẫn khán giả khao khát một cộng đồng hình thành từ những thông tin chuyền tay theo đúng nghĩa đen.

adult female person woman advertisement poster shoe collage publication face
Trái: Quyển zine “Collages from a sketchbook of a Blonde Redhead fan”, sản xuất năm 2014. Phải: Quyển zine “Fall Into It”, sản xuất năm 2009. Cả hai zine do Maggie Lee sản xuất. Ảnh do nghệ sĩ, Édouard Montassut và Art Basel cung cấp.

Recommended posts for you