Dictionary

L'Dictionary: [Silhouette] - Phom dáng trong thời trang

Từ "Silhouette" trong thời trang có thể tạm hình dung là phom dáng trang phục hay cụ thể hơn là dáng vẻ tổng thể của một bộ trang phục khi mặc chúng trên cơ thể.
armor person human chain mail

Recommended posts for you