Documentary

10 bức ảnh thời trang có sức ảnh hưởng nhất qua các thập kỷ

Từ Dior's New Look đến bộ vest Le Smoking huyền thoại của YSL - những bức ảnh đi vào huyền thoại dưới đây đã góp phần thay đổi cách thế giới nhìn nhận về thời trang. 

adult female person woman face head selfie clothing sleeve underwear

Recommended posts for you