Documentary

Màu đỏ Giáng sinh đã ngập tràn L'OFFICIEL từ nhiều thập kỷ trước

Sắc đỏ của Giáng sinh đã ngập tràn đường phố. Cùng nhìn lại những hình ảnh tuyệt đẹp từ kho tài liệu của L'OFFICIEL để được gợi cảm hứng với những kiểu trang phục cổ điển chưa bao giờ lỗi mốt.

Recommended posts for you