Documentary

Karl Lagerfeld trong mắt các nàng thơ: Hơn cả một biểu tượng đáng kính

Mang đến những góc nhìn trân trọng, các nàng thơ của Karl Lagerfeld nói gì về nhà thiết kế mang tính biểu tượng này?

finger person adult male man formal wear suit face photography wheel

Recommended posts for you