Documentary

Chặng đường thời trang của Karl Lagerfeld - một huyền thoại làm nên lịch sử

Như vậy, chỉ còn vỏn vẹn 5 ngày nữa là bữa tiệc thời trang lớn nhất hành tinh Met Gala chính thức bắt đầu, và chủ đề lần này là sự tôn vinh dành cho huyền thoại quá cố Karl Lagerfeld được công bố rầm rộ trước đó: “Karl Lagerfeld: A Line of Beauty"

coat sunglasses fashion jacket dress long sleeve adult bride person woman

Recommended posts for you