Documentary

Cuộc chiến nữ quyền từ chiếc túi nhỏ trên trang phục nữ giới

Ai có thể ngờ rằng một chiếc túi nhỏ ở quần, áo khoác, jacket lại trở thành đề tài gây tranh cãi về sự bất bình đẳng nam nữ?

blazer clothing coat jacket formal wear suit long sleeve sleeve

Recommended posts for you