Documentary

Điều gì làm nên chiếc rương chứa tinh hoa những chuyến đi và hoài bão của Louis Vuitton?

Bước vào thế giới của Louis Vuitton, chúng ta chắc chắn không thể quên đi cội nguồn của nhà mốt Pháp – nơi nghệ thuật "xê dịch" và khám phá đã được đan dệt một cách tinh xảo vào từng mảnh, sợi chất liệu kể từ năm 1854. 

Recommended posts for you