Documentary

Điều gì làm nên phong cách huyền thoại của người phụ nữ Pháp?

Phụ nữ Pháp, đặc biệt qua hình ảnh La Parisienne huyền thoại, đã trở thành một tượng đài đại diện cho gu thẩm mỹ hoàn hảo.

person human clothing apparel

Recommended posts for you