Documentary

Cứ mỗi mùa Halloween, người ta lại nói về phong cách Gothic

Mặc cho sự phô trương của chủ nghĩa vị lai, Gothic vẫn gieo rắc tâm tư và cảm hứng “nổi loạn” khắp nơi mỗi năm, đặc biệt là thời điểm Halloween sắp cận kề.

dancing leisure activities person adult female woman male man

Recommended posts for you