Documentary

L’Documentary: Chủ nghĩa hậu hiện đại trong thời trang

Chủ nghĩa hậu hiện đại đã phá vỡ những tư tưởng, định kiến thiết lập về phong cách và văn hóa xã hội, mang lại tính tự do cần có của nghệ thuật nói chung và thiết kế thời trang nói riêng.
clothing apparel person human sleeve sun hat hat long sleeve

Tags

Recommended posts for you