Documentary

L’Documentary: 30 chiếc váy tuyệt đẹp của Chanel có thể bạn chưa biết

Từ Grand Plaise, Ấn Độ, Cuba hay Tokyo, Chanel luôn khiến con tìm những tín đồ thời trang đập mạnh trước sự duy mỹ của từng BST cũng như “thái độ Chanel” mà Karl Largefeld hay những cộng sự trước đó và sau này mang lại.
clothing person shoe plant female gown fashion robe evening dress flower bouquet

Tags

Recommended posts for you