Documentary

Lịch sử một chiếc quạt: Món mỹ nghệ của sự tinh tế và xa hoa

Từng bị chế giễu là “lỗi thời”, nhưng gần đây chiếc quạt đang bắt đầu trở lại cùng mùa hè nóng bức, tuy có lẽ sẽ chẳng bao giờ lấy lại được vị thế trước đây.

Recommended posts for you