Documentary

Lịch sử một chiếc túi: Từ vật dụng đơn thuần đến biểu tượng của địa vị

Nhu cầu mang theo đồ đạc cá nhân đã xuất hiện từ thuở sơ khai của loài người. Sau đó, những người khai mở của túi xách, ba lô và ví đã xuất hiện. Nhưng ai có thể đoán được rằng món đồ tiện dụng này cuối cùng lại trở thành phụ kiện quý giá nhất trong tủ đồ của phụ nữ?

accessories bag handbag coat purse person adult male man jacket

Recommended posts for you