Documentary

Liệu Karl Lagerfeld có phải là thương hiệu xa xỉ?

Việc quyết định một thương hiệu có phải là hàng xa xỉ hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Mặc dù giá cả đóng vai trò rất quan trọng, thế nhưng bề dày lịch sử thương hiệu, di sản và định vị sản phẩm cũng góp phần rất lớn trong hành trình giải mã vị thế xa xỉ của một thương hiệu.

person bag handbag shop home decor rug footwear shoe shopping mall hat

Recommended posts for you