Documentary

#LOCinematic: Nick Knight, và tương lai điện ảnh của thế giới thời trang

Đối mặt với sự thật rằng xã hội hiện đại và những nền tảng số đang nhấn chìm người xem trong quá nhiều hình ảnh, đâu là tương lai của “fashion image making”?

accessories jewelry necklace face head person armor chain mail

Recommended posts for you