Documentary

Luật pháp và những vụ kiện tụng chấn động thế giới thời trang

Những vụ kiện lớn và lộn xộn vẫn xảy ra trong thế giới thời trang, nơi hầu như chúng ta chỉ nghĩ đến những gì xinh đẹp và bóng bẩy nhất. 

person portrait head face photography tribe

Recommended posts for you