Documentary

Một kỷ nguyên thời trang Gucci với những nàng thơ của Alessandro Michele

Mỗi nghệ sĩ đều có những nàng thơ của riêng mình. Với nhà thiết kế kiêm Giám đốc sáng tạo của Gucci - Alessandro Michele, những nàng thơ của anh đã góp phần tạo nên một kỷ nguyên thời trang của nhà mốt.
met gala met ball new york ny person human clothing apparel costume crowd

Recommended posts for you