Documentary

Những phụ nữ biểu tượng định hình ngành thời trang ngày nay

Thế giới thời trang là một ngành công nghiệp khổng lồ với nhiều câu chuyện và doanh nghiệp thành công. Đó là một thế giới mà hầu hết nam giới thống trị các vị trí CEO, nhưng thời thế đang thay đổi. 

adult female person woman clothing glove face head

Recommended posts for you