Documentary

Phải Xanh: Bên trong xưởng tái chế đồ cũ ít ai biết của Hermès

Giống như trò chơi của những đứa trẻ, xưởng petit h vận dụng tối đa óc sáng tạo - nguồn năng lượng lớn nhất của người thợ thủ công để đem tới vòng đời mới cho những món đồ bỏ đi.

person human finger hand

Recommended posts for you