Documentary

Sàn diễn thời trang, hay buổi tiệc hóa trang?

Lần đầu tiên Rei Kawakubo ra mắt tại Paris năm 1931, cả thế giới sửng sốt bởi không hiểu những thứ đang được trình diễn trước mắt họ là gì. Cùng thời điểm, người bạn đồng hương cũng là người tình của bà, Yohji Yamamoto cũng gây khó hiểu ở sàn trình diễn thời trang Pháp với phong cách kỳ quặc, dị hợm mà lúc bấy giờ người ta không biết gì về nó ngoài tên gọi avant-garde.

dance pose leisure activities performer person human dance flamenco shoe clothing footwear
Alexander McQueen

Recommended posts for you