Documentary

Thiên Chúa giáo đã trở thành nguồn cảm hứng của thời trang như thế nào?

Sau cottagecore (trào lưu thời trang phong cách nông thôn Châu Âu ngày xưa) và dark academia (phong cách lấy ý tưởng từ quý tộc châu Âu và trường phái nghệ thuật Gothic), phong trào những cô gái sành điệu đi theo phong cách Thiên chúa giáo là hiện tượng mới nhất đối với việc thời trang đi ngược về quá khứ và đang bị ảnh hưởng bởi quyền lực của văn hoá.
person human face clothing apparel

Recommended posts for you