Documentary

Diversity trong thời trang: Rốt cuộc thì những đổi thay này có lâu dài hay không?

Sự xuyên tạc, chủ nghĩa token (tuân theo một nguyên tắc nào đó dù không thực sự tin vào nó) và phân biệt chủng tộc công khai là những chủ đề bất cập của ngành thời trang một thời gian dài, nhưng thời gian gần đây đã tác động thế nào đến thái độ của các thương hiệu với vấn đề đa dạng đó?
fashion new york ny clothing apparel person human sleeve overcoat coat shoe footwear suit

Tags

Recommended posts for you