Documentary

Trong tương lai, thời trang có thể được phát minh từ phòng thí nghiệm

Các công ty trên khắp thế giới đang phát triển các sản phẩm thay thế được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm cho da, lụa và thậm chí cả kim cương, nhưng xung quanh bước tiến này vẫn còn nhiều câu hỏi gây tranh cãi về tính bền vững và khả thi. 

clothing coat jacket person long sleeve sleeve face head

Recommended posts for you