Documentary

Từ Britney Spears đến Paris Hilton: Các sao nữ thập niên 2000 đang đứng lên vì chính mình

Hồi ký "The Woman In Me" của Britney Spears bán được 1,1 triệu bản trong tuần đầu tiên. Nhưng đây không phải là ví dụ duy nhất về việc người nổi tiếng giành lại quyền kiểm soát hình ảnh và câu chuyện của chính cuộc đời họ.

Recommended posts for you