Documentary

A Matter of Style: Tôn vinh di sản thời trang đường phố New York

Diễn ra đồng thời với Tuần lễ thời trang New York, triển lãm “A Matter of Style” sẽ khai thác những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong lịch sử thời trang New York.

shoe footwear clothing pants person tie accessories jeans sleeve coat
NTK Ralp Lauren và người mẫu tại Quảng trường Thời đại, 1977. Ảnh: Fairchild Archive

Recommended posts for you