Hommes

Arghentina giành cúp, nhưng chiếc rương sáng nhất thời gian qua lại đến từ Louis Vuitton

Rương đựng cúp FIFA World Cup 2022 được làm bằng titan, đánh dấu lần đầu tiên nguyên tố này được sử dụng trong một sản phẩm đến từ Louis Vuitton.

lighting field

Recommended posts for you