Hommes

Fendi nam Thu/Đông 2021 - Điều gì là bình thường?

Bộ sưu tập Fendi Men Fall 2021 ra đời trong dòng chảy của thời đại, khi thế giới vừa trải qua 10 tháng đóng băng và phong tỏa. Bối cảnh đó đã đặt Giám đốc Sáng tạo Silvia Venturini vào một câu hỏi quen thuộc nhưng không dễ trả lời: “Điều gì là bình thường trong thời đại này?”
person human fashion coat clothing apparel shoe footwear long sleeve sleeve

Tags

Recommended posts for you