Hommes

Jungkook phong độ và tự tin xuất hiện trong chiến dịch Xuân Hè 2024 của Calvin Klein

Nắm giữ vai trò đại sứ toàn cầu, Jungkook tiếp tục xuất hiện trong chiến dịch mùa xuân năm 2024 của Calvin Klein trong loạt ảnh và video mang đậm cá tính ấn tượng.

long sleeve sleeve sweater sweatshirt pants hoodie adult male man person

Recommended posts for you