Hommes

Louis Vuitton Menswear FW24: Gã trai cao bồi và những khai phá nơi phía Tây nước Mỹ

Từ những viên đá quý, những tác phẩm vẽ tay cho đến đường thêu chuyên nghiệp của người thợ thủ công gốc Mũ, Louis Vuitton đưa người xem khám phá nguồn gốc của miền Tây nước Mỹ trong bộ sưu tập Thu Đông 2024 dành cho nam trong mùa này.

bag handbag long sleeve pants blazer fashion adult male man person

Recommended posts for you