Hommes

Male Icon Awards trở lại hoành tráng như thế nào trong năm 2023?

“Male Icon Awards” trở thành một trong những sự kiện tiêu biểu của Men’s Folio Vietnam khi là sự kiện thường niên nhằm vinh danh những cá nhân xuất sắc, đạt được nhiều bước tiến trong sự nghiệp cá nhân, cũng như đóng góp nhiều giá trị cho cộng đồng trong một năm. Năm nay, “Male Icon Awards” trở lại trong quy mô và sự đầu tư hoành tráng hơn.

person light art graphics

Recommended posts for you