Hommes

Men’s FOLIO Vietnam #1: Kỷ nguyên thời trang mới của thế hệ Millennials

MEN’s FOLIO Vietnam chính thức phát hành ấn phẩm đầu tiên mang chủ đề Khát Khao Sống Chất – The Hype Issue. Ấn phẩm giới thiệu góc nhìn đa chiều về thời trang, cũng như là thị hiếu độc đáo, phẩm chất của giới trẻ. Tài năng, sôi động và đầy tham vọng, thế hệ Millennials & Gen-Z đang dần định hình và xoay chuyển thế giới.
face person human smile

Tags

Recommended posts for you